เกี่ยวกับกองทุน

ประกาศกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อเจ้าหนี้ที่อนุมัติ

แบบฟอร์ม

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 • กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 • กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานบรรยายในหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประกาศ กปว.

กฏหมายน่ารู้

รายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน

รวมรายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

Loading...