ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบและช่องทางการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย

play_circle_filled

1.นำส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 80-3 (นำส่งทุก 6 เดือน)