วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ - กองทุนประกันวินาศภัย

บทบาทหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย

play_circle_filled

กองทุนประกันวินาศภัย 01 บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย

 

เกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบและช่องทางการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย

play_circle_filled

1.นำส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 80-3 (นำส่งทุก 6 เดือน)