กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565

ณ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

IMG 2010

 

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/65CSRPhichit.pdf)โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565 จังหวัดพิจิตร[กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร]

Loading...