กองทุนประกันวินาศภัย เข้ารวมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 2564 ครั้งส่งท้าย
ณ วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยในงาน นายชนะพล มหาวงษ์ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ "ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน" พร้อมทั้งออกบูธ ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องของกองทุนประกันวินาศภัยและ
สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันวินาศภัย

 

 

jan1.jpg

 

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/g-announce/Juntabhuri-65.pdf)เพื่อชุมชน ปี 2564 ครั้งส่งท้าย ณ วัดเขาบายศรี [กองทุนประกันวินาศภัย เข้ารวมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 2564 ครั้งส่งท้าย ณ วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2565]

Loading...