กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “คปภ.ห่วงใย สร้างเกราะประกันภัยให้ SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 S 36503636

 

S 36503642

 

S 36503651

 

S 36503663

 

S 36503632