บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยเริ่มพิจารณาและจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยกรณีคืนเบี้ยประกันภัย ตามคำพิพากษา และค่าสินไหมทดแทนที่มีการตกลงกันไว้แล้วซึ่งเอกสารครบถ้วน โดยพิจารณาจ่ายในวงเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ

สำหรับท่านที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน กองทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านยืนยันสิทธิในการขอรับเงินว่ายินดีรับเงินตามที่กองทุนพิจารณาจ่ายหรือไม่ ส่งกลับกองทุนเพื่อดำเนินการโอนเงินต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ที่ www.gif.or.th โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หากเจ้าหนี้มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้หรือมีความประสงค์   ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-791-1444 กด 15 หรือ 17 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

 
Attachments:
Download this file (prakade61-012.pdf)prakade61-012.pdf[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (prakad61-009.pdf)prakad61-009.pdf[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (เจ้าพระยา_ผชบ.pdf)เจ้าพระยา_ผชบ.pdf[คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (prakad61-008.pdf)prakad61-008.pdf[คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่องการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (10. เจ้าพระยา.pdf)10. เจ้าพระยา.pdf[คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย]
Download this file (ฟอร์มเจ้าหนี้ตามสัญญา.pdf)ฟอร์มเจ้าหนี้ตามสัญญา.pdf[ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (ฟอร์มเจ้าหนี้ทั่วไป.pdf)ฟอร์มเจ้าหนี้ทั่วไป.pdf[ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)]