บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยเริ่มพิจารณาและจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยกรณีคืนเบี้ยประกันภัย ตามคำพิพากษา และค่าสินไหมทดแทนที่มีการตกลงกันไว้แล้วซึ่งเอกสารครบถ้วน โดยพิจารณาจ่ายในวงเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ

สำหรับท่านที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน กองทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านยืนยันสิทธิในการขอรับเงินว่ายินดีรับเงินตามที่กองทุนพิจารณาจ่ายหรือไม่ ส่งกลับกองทุนเพื่อดำเนินการโอนเงินต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ที่ www.gif.or.th โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หากเจ้าหนี้มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้หรือมีความประสงค์   ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-791-1444 กด 12 หรือ 16 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

 

Attachments:
Download this file (09. สัจจะ.pdf)09. สัจจะ.pdf[คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย]
Download this file (สัจจะ_ผชบ.pdf)สัจจะ_ผชบ.pdf[คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (สัจจะ_ยื่นคำขอ.pdf)สัจจะ_ยื่นคำขอ.pdf[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้]
Download this file (ฟอร์มเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย.pdf)ฟอร์มเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย.pdf[บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Download this file (ฟอร์มเจ้าหนี้ทั่วไป.pdf)ฟอร์มเจ้าหนี้ทั่วไป.pdf[บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)]