เกี่ยวกับกองทุน

ประกาศกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อเจ้าหนี้ที่อนุมัติ

แบบฟอร์ม

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
  ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
  ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
 • กองทุนประกันวินาศภัย แถลง ผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566
  กองทุนประกันวินาศภัย แถลง ผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566
  กองทุนประกันวินาศภัย แถลง ผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566
 • กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 11 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 11 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 11 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ กปว.

กฏหมายน่ารู้