เกี่ยวกับกองทุน

ประกาศกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อเจ้าหนี้ที่อนุมัติ

แบบฟอร์ม

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

วีดีโอเพื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการกองทุนประกันวินาศภัยร่วมใจสู้ COVID-19 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ Hospitel อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการกองทุนประกันวินาศภัยร่วมใจสู้ COVID-19 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ Hospitel อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการกองทุนประกันวินาศภัยร่วมใจสู้ COVID-19 ในวันที่14 มิถุนายน 2564  ณ Hospitel อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
 • กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “คปภ.ห่วงใย สร้างเกราะประกันภัยให้ SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “คปภ.ห่วงใย สร้างเกราะประกันภัยให้ SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “คปภ.ห่วงใย สร้างเกราะประกันภัยให้ SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคล...
 • กองทุนประกันวินาศภัย ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
  กองทุนประกันวินาศภัย ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
  กองทุนประกันวินาศภัย ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา วันอังคารที่ 26 มกราคม 256...

ประกาศ กปว.

กฏหมายน่ารู้